anställda på addchain

Addchain bistår kunden med kompetens för att driva implementationsprojekt inom Microsoft Dynamics 365 for finance and operations

Med Microsofts nya molnbaserade affärssystem ökar möjligheten för kunden att själv driva merparten av ett  implementationsprojekt. Addchains affärsidé bygger på att tillföra den specifika kompetens som kunden behöver för att komma igång och implementera sitt nya affärssystem. Det rör sig i huvudsak om projektledning, förändringsledning samt specialistkompetens inom Dynamics 365. ​

Utifrån kundens behov och den kompetens man redan har inom organisationen arbetar vi vanligtvis på två olika sätt i våra kundprojekt: ​

Leverantörsdrivet projekt

I de fall kunden saknar de resurser eller den kompetens som krävs för att driva ett implementationsprojekt på egen hand väljer man oftast att anlita en Microsoftpartner för att implementera Dynamics 365. Här kan Addchain bistå genom att stötta upp med den kompetens som krävs för att driva projektet på kundsidan med fokus på beställarkompetens, organisera och driva projektteamet, utvärdera leverantörens lösningsförslag utifrån kundens behov samt förbereda en mottagarorganisation. ​

Kunddrivet projekt

I de fall kunden har egen kompetens inom affärssystem. Om det till exempel handlar om en uppgradering från en tidigare version av Microsofts affärssystem kan Addchain komplettera kundens eget projektteam med den specifika kompetens som krävs för det nya affärssystemet, inom projektledning och applikationskunskap. Kundens eget projektteam, tillsammans med specialister från Addchain driver sedan projektet från start till mål och kompletterar med ytterligare externa resurser om så krävs.   

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan bistå er utifrån era behov och önskemål. ​