Välkommen Philip

Vi välkomnar Philip Forsberg till Addchain Addchain. Philip har en gedigen erfarenhet som konsult och lösningsarkitekt inom Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Philip kommer i rollen som Senior Consultant arbeta i våra kundprojekt där han kommer bidra med sin erfarenhet för att stärka upp kundens kompetens i affärssystemsprojekt. Med den kompetens som Philip tillför kommer vi erbjuda utökat stöd kring applikationen och möjlighet att hjälpa kunden driva projektet på egen hand i större utsträckning.

Varför går affärssystemsprojekt fel?

Vi har den senaste tiden arbetat med flera kunder som upplevt stora problem med sina affärssystemsprojekt. Alltifrån att man är missnöjd med den systemlösning som man fått levererad till att systemet inte alls levererar det verksamhetsstöd som utlovats. Många kunder upplever att affärssystemsprojektet blev större, dyrare och tagit mer tid än vad man förväntat sig. Alla bolag är olika men de flesta problem som uppstår i affärsystemsprojekt har samma grundorsaker.     Vad går fel   Upphandling Systemval: Det är vanligt med bister i denna fråga. Det är viktig att hitta rätt system för företagets storlek och den bransch bolaget verkar i Leverantörsval: Leverantören som

Aktuellt inom affärssystem

På sista tiden har man kunnat läsa artiklar och inlägg om risker med affärssystemsprojekt relaterat till brist på kompetens inom affärssystem eller att man på kundsidan underskattar omfattning och komplexitet i ett affärsystemsprojekt (se t.ex. Herbert Nathan & Co ERP blogg). I vår verksamhet ser vi många exempel på detta och att affärssystemsprojekt misslyckas i att uppnå uppsatta förväntningar och budgetar. Anledningen är oftast att man på kundsidan går in i projektet med fel förutsättningar; för högt ställda mål, otydlig beställning och upphandling av leverantören, underskattad arbetsbelastning på kundsidan samt bristande engagemang och eller förståelse från ledningen. Många gånger förväntas leverantören