Addchain flyttar till nya fräscha lokaler i Malmö!

Vi är glada att meddela att Addchain tar ett spännande steg framåt i vår utveckling. Efter att ha vuxit och utvecklats i Lund är det dags för oss att flytta till nya, moderna och inspirerande lokaler. Från och med idag kommer ni hitta oss på vår nya adress: Skeppsgatan 19 i Malmö. Denna flytt markerar en viktig milstolpe för Addchain och vår ambition att fortsätta leverera högkvalitativa tjänster till våra kunder. Våra nya lokaler är utformade för att främja samarbete och innovation, och de erbjuder en bekväm och dynamisk arbetsmiljö för vårt dedikerade team. Vi ser fram emot att välkomna er till

Välkommen Philip

Vi välkomnar Philip Forsberg till Addchain Addchain. Philip har en gedigen erfarenhet som konsult och lösningsarkitekt inom Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Philip kommer i rollen som Senior Consultant arbeta i våra kundprojekt där han kommer bidra med sin erfarenhet för att stärka upp kundens kompetens i affärssystemsprojekt. Med den kompetens som Philip tillför kommer vi erbjuda utökat stöd kring applikationen och möjlighet att hjälpa kunden driva projektet på egen hand i större utsträckning.

Välkommen Catharina

Vi välkomnar Catharina Kanth till Addchain. Catharina har en gedigen erfarenhet av att driva projekt inom IT och affärssystem. Hon kommer arbeta som projektledare i våra kundprojekt där hon kommer bidra med sin erfarenhet och förmåga att agera mellan organisation och system.

anställda på addchain

Addchain bistår kunden med kompetens för att driva implementationsprojekt inom Microsoft Dynamics 365 for finance and operations

Med Microsofts nya molnbaserade affärssystem ökar möjligheten för kunden att själv driva merparten av ett  implementationsprojekt. Addchains affärsidé bygger på att tillföra den specifika kompetens som kunden behöver för att komma igång och implementera sitt nya affärssystem. Det rör sig i huvudsak om projektledning, förändringsledning samt specialistkompetens inom Dynamics 365. ​ Utifrån kundens behov och den kompetens man redan har inom organisationen arbetar vi vanligtvis på två olika sätt i våra kundprojekt: ​ ​ Leverantörsdrivet projekt​ I de fall kunden saknar de resurser eller den kompetens som krävs för att driva ett implementationsprojekt på egen hand väljer man oftast att anlita en Microsoftpartner för att implementera Dynamics 365. Här kan Addchain bistå genom att

Välkommen Niklas

Vi välkomnar Niklas Breiser som ny medarbetare på Addchain. Niklas har en gedigen erfarenhet som konsult och lösningsarkitekt inom Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Niklas kommer i rollen som Senior Consultant arbeta i våra kundprojekt där han kommer bidra med sin erfarenhet för att stärka upp kundens kompetens i affärssystemsprojekt. Med den kompetens som Niklas tillför kommer vi erbjuda utökat stöd kring applikationen och möjlighet att hjälpa kunden driva projektet på egen hand i större utsträckning.

Aktuellt inom affärssystem

På sista tiden har man kunnat läsa artiklar och inlägg om risker med affärssystemsprojekt relaterat till brist på kompetens inom affärssystem eller att man på kundsidan underskattar omfattning och komplexitet i ett affärsystemsprojekt (se t.ex. Herbert Nathan & Co ERP blogg). I vår verksamhet ser vi många exempel på detta och att affärssystemsprojekt misslyckas i att uppnå uppsatta förväntningar och budgetar. Anledningen är oftast att man på kundsidan går in i projektet med fel förutsättningar; för högt ställda mål, otydlig beställning och upphandling av leverantören, underskattad arbetsbelastning på kundsidan samt bristande engagemang och eller förståelse från ledningen. Många gånger förväntas leverantören

Addchain lanserar ny hemsida

Idag lanserar vi stolt vår nya hemsida. Den är ett viktigt steg i vår grafiska profil men också för att nå ut till våra kunder, samarbetspartners och andra som är intresserade av vår verksamhet. Addchain är ett oberoende konsultbolag med samlad kompetens och erfarenhet av att leda större förändringsprojekt inom affärssystem, IT och organisationsförändring. Vår vision är att hjälpa kunden lyckas i större affärssystemsprojekt och digitaliseringsprojekt genom att tillföra den kompetens som behövs inom förändringsledning, projektledning och upphandling samt att fungera som en länk mellan kundföretaget och leverantören. Är ni i behov av en oberoende konsult för att bistå i ert affärssystemsprojekt eller