RÅDGIVNING

Första steget för att lyckas med ett affärssystemsprojekt är att skapa rätt förutsättningar och detta åstadkoms genom förberedelser. Här bistår Addchain med:

RÅDGIVNING
SYSTEMVAL
LEVERANTÖRSVAL
UPPHANDLING
FÖRSTUDIER

IMPLEMENTATION

För att lyckas med implementationen av ett nytt affärssystem krävs rätt kompetens på kundsidan. Addchain bistår med följande kompetenser för att stärka upp kundens eget projektteam:

PROJEKTLEDNING
SYSTEMSPECIALISTER
FÖRÄNDRINGSLEDNING
BESTÄLLARKOMPETENS
LÖSNINGSUTVÄRDERING
MOTTAGARORGANISATION

VIDAREUTVECKLING

Efter genomfört implementationsprojekt följer ofta en fas 2 eller 3 som ett nästa steg i att utveckla den nya systemlösningen efter kundens behov eller marknadskrav. Här bistår Addchain med rådgivning inom:

EFFEKTIVISERING
AUTOMATISERING
DIGITALISERING
FÖRVALTNINGSRÅDGIVNING

vår vision

Addchain ska som oberoende konsult hjälpa kunden att uppnå sina visioner genom väldefinierade förändringsprojekt, tillföra rätt kompetens och utmana givna sanningar utifrån ett digitalt perspektiv.

VILKEN UTMANING STÅR NI INFÖR?

STÅR NI INFÖR ETT BYTE AV AFFÄRSSYSTEM? 

– Addchain kan bistå med rådgivning och val av leverantör.

 

PLANERAR NI ETT AFFÄRSSYSTEMSPROJEKT.

– Addchain bistår med de resurser som krävs på kundsidan för att genomföra ett lyckat affärssystemprojekt.

 

HAR NI IMPLEMENTERAT DYNAMICS 365 OCH BEHÖVER TA NÄSTA STEG FÖR ATT EFFEKTIVISERA VERKSAMHETSSTÖDET.

– Addchain bidrar med rådgivning och genomförande.

Addchain AB tilldelas UC Nordiskt Tillväxtcertifikat!