PROJEKTLEDNING

Att genomföra större projekt ställer höga krav på den egna organisationen. För ett lyckat resultat krävs tydliga ramar, styrning och kommunikation. Projektledaren måste ha förmåga och erfarenhet av att leda den interna organisationen samt att styra externa leverantörsinsatser. Det krävs förmåga att beskriva och utvärdera verksamhetens processer och att säkerställa att önskat resultat uppnås. Den specifika kompetens som är nödvändig för att genomföra ett större projekt behöver i de flesta fall förstärkas inom ett företag. Ofta behöver man ta in en extern resurs med rätt kompetens.

Addchain har lång erfarenhet av projektledning och att tillföra kompetens som behövs på kundsidan för att komplettera den egna organisationen under projekttiden.

RÅDGIVNING

Större förändringsprojekt som t.ex. affärssystemsprojekt innebär ofta en stor förändring för ett företag och innebär ofta ett tydligt vägval.

LÄS MER
PROJEKTLEDNING

Större förändringsprojekt som t.ex. affärssystemsprojekt innebär en stor utmaning och ställer höga krav på den egna organisationen.

LÄS MER
INTERIM MANAGEMENT

Ett affärssystemsprojekt innebär en stor förändring och arbetsbelastning för organisationen.

LÄS MER
ÖVRIGA TJÄNSTER

Senior Advisor
Coachning
QA

LÄS MER

ADDCHAIN SVARAR PÅ DINA FRÅGOR