RÅDGIVNING

Idag står många bolag inför stora förändringar i sin verksamhet som även påverkar de system som krävs för att skapa effektiva lösningar för att stödja affärsmodellen. Utmaningen handlar inte bara om val av ett molnbaserat eller lokalt affärssystem utan hur hela den nya applikationskartan ska se ut för att stödja verksamheten i framtiden. Man behöver vägledning i vad dessa vägval kommer innebära för verksamheten och organisationen.

En förändring kommer ställa stora krav på organisationen som innebär att anpassa sig till en ny miljö, nya arbetssätt och nya processer.

Ett modernt företag kräver en modern IT-strategi.

I denna fas kan Addchain erbjuda rådgivning och vägledning för att underlätta beslut om systemlösning, upphandling och projektinitiering.

RÅDGIVNING

Större förändringsprojekt som t.ex. affärssystemsprojekt innebär ofta en stor förändring för ett företag och innebär ofta ett tydligt vägval.

LÄS MER
PROJEKTLEDNING

Större förändringsprojekt som t.ex. affärssystemsprojekt innebär en stor utmaning och ställer höga krav på den egna organisationen.

LÄS MER
INTERIM MANAGEMENT

Ett affärssystemsprojekt innebär en stor förändring och arbetsbelastning för organisationen.

LÄS MER
ÖVRIGA TJÄNSTER

Senior Advisor
Coachning
QA

LÄS MER

ADDCHAIN SVARAR PÅ DINA FRÅGOR