ÖVRIGA TJÄNSTER

SENIOR ADVISOR

Beslutsfattare i större förändringsprocesser kan behöva en extern resurs fungerar som ett stöd i processen på strategisk nivå.

COACHNING

Chefer i olika faser i sin och företagets utveckling har olika behov av coachning och i vissa lägen som t.ex. i större förändringsprocesser kan det behövas en extern coach som fungerar som ett stöd i processen.

QA

I alla projekt krävs att kunden har kompetens att utvärdera leveranser i projektet och säkerställa att tidsplaner efterföljs. Här kan det vara bra att tillföra en extern resurs till styrgruppen.

RÅDGIVNING

Större förändringsprojekt som t.ex. affärssystemsprojekt innebär ofta en stor förändring för ett företag och innebär ofta ett tydligt vägval.

LÄS MER
PROJEKTLEDNING

Större förändringsprojekt som t.ex. affärssystemsprojekt innebär en stor utmaning och ställer höga krav på den egna organisationen.

LÄS MER
INTERIM MANAGEMENT

Ett affärssystemsprojekt innebär en stor förändring och arbetsbelastning för organisationen.

LÄS MER
ÖVRIGA TJÄNSTER

Senior Advisor
Coachning
QA

LÄS MER

ADDCHAIN SVARAR PÅ DINA FRÅGOR