Vi bidrar med specialistkompetens oavsett vilken del av livscykeln ert affärssystem befinner sig i. Våra oberoende konsulter kan t.ex. stötta med följande:

 

  • Förstärkning av specialistkompetens​
  • Kravställning mot partner​
  • Analys och utvärdering av lösningsalternativ​
  • Verksamhets- och processförändring ​
  • Förmedling till verksamheten där konsulten hjälper användarna att ta emot en leverans och ställa krav

AFFÄRSSYSTEM

Affärssystem


Är vi redo för ett affärssystem i molnet?


ADDCHAIN svarar på dina frågor

KONTAKTA OSS