PROJEKTLEDNING AFFÄRSSYSTEM

Att genomföra ett affärssystemsprojekt innebär en stor förändring och ställer höga krav på den egna organisationen. För ett lyckat resultat krävs tydliga ramar, styrning och kommunikation. Projektledaren måste ha förmåga och erfarenhet av att leda den interna organisationen samt att styra externa konsultinsatser. Det krävs även förmåga att beskriva och utvärdera verksamhetens processer och att säkerställa att önskat resultat uppnås. Den specifika kompetens som är nödvändig för att genomföra ett affärssystemsprojekt behöver i de flesta fall förstärkas inom ett företag. Ofta behöver man ta in en extern resurs med rätt kompetens. Med dagens moderna molnbaserade affärssystem kan man uppnå stora effektiviseringsvinster förutsatt att projektet drivs effektivt på kundsidan.

Addchain har lång erfarenhet av projektledning inom affärssystemsprojekt och att tillföra den kompetens som behövs på kundsidan för att komplettera kundens
egen organisation under projekttiden.

Affärssystem


Är vi redo för ett affärssystem i molnet? 


ADDCHAIN svarar på dina frågor

KONTAKTA OSS