CHANGE MANAGEMENT

Större förändringsprojekt som t.ex. affärssystemsprojekt ställer krav på Change Management i form av processförändringar, organisationsförändringar eller strukturförändringar som krävs för att ett nytt affärssystem skall uppnå uppsatta mål. För att projektet ska ge förväntade effekter på kort och lång sikt måste Change Management finnas med som en naturlig del i projektet.

Addchain har flerårig erfarenhet av större förändringsprojekt och kan tillföra den kompetens som behövs i dessa projekt.

Change Management


Har ni behovet? 


ADDCHAIN svarar på dina frågor

KONTAKTA OSS