Addchain AB tilldelas UC Nordiskt Tillväxtcertifikat!

En utmärkelse endast 5 procent av Sveriges företag kvalificerar sig för. De företag som belönas med utmärkelsen visar bland annat på tillväxt, där parametrar som lönsamhet och betalningsförmåga tas i beaktning. Addchain tackar ödmjukt för våra kunders förtroende och vår fortsatta strävan är att lösa kundernas behov av våra tjänster med entusiasm och personligt engagemang!

Artikel 2 – Gör din Master Data transparent och öka kundupplevelsen

I en allt mer digitaliserad värld, blir transparens allt viktigare, era kunder vill veta betydligt mer direkt i köpögonblicket kring den vara eller tjänst man söker efter. Det räcker inte bara med en enkel produktbild, nu krävs det produktbilder i 3D, som går att rotera och placeras in i sitt sammanhang. Detta innebär att vi behöver synliggöra allt mer av produktens egenskaper och prestanda tillsammans med en allt mer öppen och jämförbar prissättning. Vi måste helt enkelt bevisa betydligt mer, till exempel att produkten är tillverkad på ett säkert sätt och med sunda mänskliga rättigheter.     Våra kunder förväntar sig en allt mer personlig upplevelse, vilket ställer allt mer krav att vi kan beskriva en produkts