Artikel 5 Skapa Innovationsfördelar med Master Data?

Nu tar vi ämnet vidare, hur förvaltar vi affärstillgången Master Data? Behovet att organisera/berika Master Data på ett nytt sätt, kommer att vara helt avgörande för framtida digitala affärsmöjligheter. Nya innovationer som IoT (Internet of Things), AI (Artificiell intelligens) ML (Machine Learning) kommer att förändra vår syn på att sälja och leverera en personlig köpresa. Helt nya kanaler att interagera med kunder, kommer att generera en mängd data och främst kommer vi att märka detta i B2B (Business-to Business) segmentet. Nu är det hög tid att skapa förutsättningar för digitala affär med hjälp av Master Data i världsklass. Har vi inte det redan i

Artikel 4 Vad är Master Data? – Företagets viktigaste affärstillgång

Master Data låter som tråkigt och oinspirerande, många tycker dessutom att ämnet är helt oviktigt. Kanske bygger detta på bristande kunskap om vad det handlar om?   I grund och botten handlar Master Data om hur mycket tid du ska lägga ner i din verksamhet för att skapa, underhålla och förbättra företagets viktigaste affärsförmåga, nämligen era kunder och produkter.    Master Data finns i alla företagets processer, tex för att kunna marknadsföra produkter mer exakt än att skicka ut dyra produktkataloger vilket gjorts historiskt. Nu ser vi till och med att IKEA katalogen ersätts av digitala lösningar.   En effektiv Master Data process innebär även att vi kan underhålla, rätta dubbletter, felaktigheter och föråldrad information för att stödja kundens köpresa på ett optimalt sätt.    Vidare kommer

Artikel 3 Dina kunder kommer att kräva betydligt mer insyn i din Master Data

I allt mer digitaliserade affärer, blir kärnan i en sund affärsverksamhet att företagets processer stöds av Master Data i världsklass. Vi är nu på väg in i allt mer datadrivna beslut och digitala affärer, för att detta ska låta sig göras så behövs det en helt ny setup kring affärssystemets Master Data. Kanske ni står inför beslutet att investera miljontals kronor i ett nytt affärssystem och då skall vi väl inte stoppa in gammal Master Data? Ni kommer att erbjudas av era leverantörer att migrera över er nuvarande Master Data till det nya affärssystemet, utan att ifrågasätta om denna stödjer framtida digitala affärer. Detta fungerar inte längre, nu är

Artikel 2 – Gör din Master Data transparent och öka kundupplevelsen

I en allt mer digitaliserad värld, blir transparens allt viktigare, era kunder vill veta betydligt mer direkt i köpögonblicket kring den vara eller tjänst man söker efter. Det räcker inte bara med en enkel produktbild, nu krävs det produktbilder i 3D, som går att rotera och placeras in i sitt sammanhang. Detta innebär att vi behöver synliggöra allt mer av produktens egenskaper och prestanda tillsammans med en allt mer öppen och jämförbar prissättning. Vi måste helt enkelt bevisa betydligt mer, till exempel att produkten är tillverkad på ett säkert sätt och med sunda mänskliga rättigheter.     Våra kunder förväntar sig en allt mer personlig upplevelse, vilket ställer allt mer krav att vi kan beskriva en produkts

Artikel 1 Är Master Data bara något tråkigt och administrativt eller driver det på nya affärsmöjligheter?

Vi lever i en tid då många verksamheter håller på att ställa om sina affärsmodeller och inom visa branscher har detta genomförts på bara ett antal år.   Den digitala innovationen fortsätter med gigantiska steg i bransch efter bransch. Vissa branscher blir framgångsrika och andra blir det inte.   Vilka är då skillnaderna mellan de som lyckas och de som inte lyckas? Till stor del handlar det om den kraft man lägger i innovationsarbetet kring att utveckla sin affärsmodell som gör att man möter sina kunder på nya digitala platser. Mycket handlar om att ladda varje produkt med ny information, för att kunna konkurrera och överleva på en allt mer global marknad.   Hur kommer nu Master Data