Välkommen Philip

Vi välkomnar Philip Forsberg till Addchain Addchain. Philip har en gedigen erfarenhet som konsult och lösningsarkitekt inom Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Philip kommer i rollen som Senior Consultant arbeta i våra kundprojekt där han kommer bidra med sin erfarenhet för att stärka upp kundens kompetens i affärssystemsprojekt. Med den kompetens som Philip tillför kommer vi erbjuda utökat stöd kring applikationen och möjlighet att hjälpa kunden driva projektet på egen hand i större utsträckning.

Hur påverkar ett molnbaserat affärssystem integrationskartan

Dagens molnbaserade affärssystem kommer påverka hur företag behöver definiera sin systemkarta. Behoven av att integrera olika system finns kvar och ofta landar man i en hybridlösning med integrationer mellan molnbaserade system och lokala installationer av t.ex. produktionssystem, mätsystem etc. Trenden går mot mer standardiserade affärssystem där anpassningar blir svårare att genomföra och underhålla. Detta gör att man behöver hitta tilläggslösningar i form av specifika branschlösningar eller speciallösningar som integreras mot affärssystemet. Detta gör att man får en flexibel systemkarta där de olika systemen kan utvecklas och uppgraderas oberoende av varandra. Det kräver dock att man ser över sin integrationsstrategi och hela

Varför man har behov av extern kompetens vid affärssystemsprojekt

Vid större projekt inom digitalisering, IT eller affärssystem finns tre råd att följa: Välj ett system som stödjer er verksamhet Välj en partner som har erfarenhet av er bransch Ta in extern projektkompetens   Varför ska man ta in extern kompetens Det finns tre huvudsakliga anledningar: Den kompetens som krävs för att leda och genomföra ett affärsystemsprojekt eller större digitaliseringsprojekt finns inte alltid i den egna organisationen eller kan den behöva kompletteras med kompetens specifik för det område man vill implementera. En extern resurs med rätt erfarenhet kan vägleda kunden genom projektet för att undvika de fallgropar som är vanliga i den