Välkommen Niklas

Vi välkomnar Niklas Breiser som ny medarbetare på Addchain. Niklas har en gedigen erfarenhet som konsult och lösningsarkitekt inom Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Niklas kommer i rollen som Senior Consultant arbeta i våra kundprojekt där han kommer bidra med sin erfarenhet för att stärka upp kundens kompetens i affärssystemsprojekt. Med den kompetens som Niklas tillför kommer vi erbjuda utökat stöd kring applikationen och möjlighet att hjälpa kunden driva projektet på egen hand i större utsträckning.