INTERIM MANAGEMENT

Ett affärssystemsprojekt innebär en stor förändring och arbetsbelastning för organisationen. För IT-avdelningen kan det innebära att man behöver komplettera med kompetens för att hålla ihop större projekt, koordinera externa leverantörer, bistå vi integrationer samt rådgivning kring framtida IT-strategi. Addchain har stor erfarenhet av att hantera och lösa dessa frågeställningar och kan bistå kunden med kvalificerade interims roller.

RÅDGIVNING

Större förändringsprojekt som t.ex. affärssystemsprojekt innebär ofta en stor förändring för ett företag och innebär ofta ett tydligt vägval.

LÄS MER
PROJEKTLEDNING

Större förändringsprojekt som t.ex. affärssystemsprojekt innebär en stor utmaning och ställer höga krav på den egna organisationen.

LÄS MER
INTERIM MANAGEMENT

Ett affärssystemsprojekt innebär en stor förändring och arbetsbelastning för organisationen.

LÄS MER
ÖVRIGA TJÄNSTER

Senior Advisor
Coachning
QA

LÄS MER