Hur påverkar ett molnbaserat affärssystem integrationskartan

Dagens molnbaserade affärssystem kommer påverka hur företag behöver definiera sin systemkarta. Behoven av att integrera olika system finns kvar och ofta landar man i en hybridlösning med integrationer mellan molnbaserade system och lokala installationer av t.ex. produktionssystem, mätsystem etc.

Trenden går mot mer standardiserade affärssystem där anpassningar blir svårare att genomföra och underhålla. Detta gör att man behöver hitta tilläggslösningar i form av specifika branschlösningar eller speciallösningar som integreras mot affärssystemet. Detta gör att man får en flexibel systemkarta där de olika systemen kan utvecklas och uppgraderas oberoende av varandra. Det kräver dock att man ser över sin integrationsstrategi och hela systemkartan för att hitta en stabil plattform.

Detta bör inkluderas som en viktig del i definition av affärssystemsprojektet. Där det sker en avvägning av vilka branschunika lösningar som skall ingå i den slutgiltiga systemdesignen.

Addchain är ett företag som arbetar med projektledning och förändringsledning inom affärssystemsprojekt. Vår partner Delamaro Consulting kan bidra med sina erfarenheter inom digitalisering och övergripande systemstrategi. Läs mer om deras tips för systemintegration.