Artikel 5 Skapa Innovationsfördelar med Master Data?

Nu tar vi ämnet vidare, hur förvaltar vi affärstillgången Master Data?

Behovet att organisera/berika Master Data på ett nytt sätt, kommer att vara helt avgörande för framtida digitala affärsmöjligheter.

Nya innovationer som IoT (Internet of Things), AI (Artificiell intelligens) ML (Machine Learning) kommer att förändra vår syn på att sälja och leverera en personlig köpresa. Helt nya kanaler att interagera med kunder, kommer att generera en mängd data och främst kommer vi att märka detta i B2B (Business-to Business) segmentet.

Nu är det hög tid att skapa förutsättningar för digitala affär med hjälp av Master Data i världsklass.

Har vi inte det redan i vårt affärssystem, tänker du?

Tyvärr säger jag, denna information räcker inte till på långa vägar, nu är det dags att för Master Data 4.0.

Allt fler industrier sneglar på Industri 4.0 som kommer att vara en tillväxtmotor för svensk industri. Det pratas allt mer om digitalisering, automation och smarta fabriker, för att uppnå effektivare produktion och logistik, större flexibilitet och kortare ledtider och högre kvalitet. Ett av målen med Industri 4.0, är att flytta produktionen från låglöneländer tillbaka till Europa. En av nycklarna i denna strategi blir att säkerställa att företagets affärstillgång Master Data kan stödja denna omställningsresa.

Befinner ni er inför ett affärsystemsprojekt, för att möta framtiden? Mitt tydliga råd är, ta tag i er Master Data innan ni startar upp affärssystemsprojektet.   

Tror alla drömmer om att affärskritiska processer kunde utföras helt sömlöst och helt automatiserat, är detta möjligt att uppnå? 

  • Vad skulle detta innebära i from av nya intäktsmöjligheter?
  • Kan det minska våra process- och aktivitetskostnader?
  • Kan vi skapa en högre kundlojalitet?
  • Skulle vi kunna skapa en högre automationsgrad i våra processer?   

Under fyra Master Data artiklar har jag försökt att lyfta fram Master Data som en strategisk affärstillgång, för att möta framtida digitala affärer, redan idag.  

I artikel 1, handlade det om att fokusera på innovationsdelen, hur ska vi möta nya digitala affärer där Master Data är en nyckel.

I artikel 2, tog vi fasta på att göra mer och mer Master Data information transparent, för att uppnå en högre transparent kundupplevelse.

I artikel 3, gjorde vi en reflektion att företagets Master Data är rätt berikad och organiserad för att kunna genomföra datadrivna beslut och digitala affärer.

I artikel 4, belyste vi hur Master Data kan optimera företagets processer och därmed skapa högre kundvärden, minimera strul och driva ut kostnader.  

En god Master Data strategi skulle kunna sammanfattas, som att vi nu bara har en sanning, kring hur vi stödjer och utför våra processer. Genom att ge alla intressenter samma Master Data underlag, skulle allt fler processer kunna utföras mer eller mindre sömnlöst.

Tack till alla er som följt min Master Data upprop och även givit spontan återkoppling.

Addchain är er affärspartner för att etablera en Master Data strategi och därmed även att lyckas med ditt nästa affärssystemsprojekt på kortast tid och till bäst kostnad. 

Ta kontakt med vår Master Data guru @Johan Falk och förhör dig om att genomföra en Master Data hälsokontroll. 

Tips från coachen:  

Håll koll på kommande erbjudande att genomföra en Master Data hälsokontroll.