Artikel 4 Vad är Master Data? – Företagets viktigaste affärstillgång

Master Data låter som tråkigt och oinspirerande, många tycker dessutom att ämnet är helt oviktigt. Kanske bygger detta på bristande kunskap om vad det handlar om?  

I grund och botten handlar Master Data om hur mycket tid du ska lägga ner i din verksamhet för att skapa, underhålla och förbättra företagets viktigaste affärsförmåga, nämligen era kunder och produkter.   

Master Data finns i alla företagets processer, tex för att kunna marknadsföra produkter mer exakt än att skicka ut dyra produktkataloger vilket gjorts historiskt. Nu ser vi till och med att IKEA katalogen ersätts av digitala lösningar.  

En effektiv Master Data process innebär även att vi kan underhålla, rätta dubbletter, felaktigheter och föråldrad information för att stödja kundens köpresa på ett optimalt sätt.   

Vidare kommer en effektiv Master Data hantering att eliminera kostsamma och oftast ineffektiva affärsprocesser orsakade av olika Master Data silos. För Master Data finns inte bara på ett ställe i en affärsverksamhet utan det finns i en uppsjö av kopior runt om i företaget.   

En annan aspekt på sund Master Data, handlar om att kunna ha en tillfredsställande efterlevnad av lager och regler, där vi för bara något år sedan gick igenom ett stålbad kring GDPR.

Vi ska inte tro att det kommer att bli enklare framöver, i en allt mer digitaliserad värld, kommer vi att behöva bevisa en produkts prestanda och krav på helt nya sätt. 

Bristande efterlevnad kommer att innebära stora ekonomiska påföljder i förlorade intäktsmöjligheter, minskad produktivitet och kostsamma processer att rätta till. Varför inte ha koll innan det händer?  

Så när frågan kommer upp kring att byta till ett nytt affärssystem och ni får en offert på att migrera er Master Data, håll då i hatten och var på er vakt. För inte vill ni väl investera i ett helt nytt affärssystem med en gammal Master Data uppsättning? 

Addchain är er affärspartner för att etablera en Master Data strategi och därmed även att lyckas med ditt nästa affärssystem projekt på kortast tid och till bäst kostnad. 

Ta kontakt med vår Master Data guru @Johan Falk och förhör dig om att genomföra en Master Data hälsokontroll. 

Tips från coachen:

Börja med att identifiera alla era Master Data källor, hur många kund och artikelregister finns det runt ert affärssystem? Hur många Excel baserade artikel- och kundregister finns?

Ställ er frågan, är alla kontaktpersoner som finns i kundregister rätt, kanske har de slutat? Vilka konsekvenser får det på affären om vi inte har koll på vem som är rätt kontaktperson i affären?