Artikel 3 Dina kunder kommer att kräva betydligt mer insyn i din Master Data

I allt mer digitaliserade affärer, blir kärnan i en sund affärsverksamhet att företagets processer stöds av Master Data i världsklass.

Vi är nu på väg in i allt mer datadrivna beslut och digitala affärer, för att detta ska låta sig göras så behövs det en helt ny setup kring affärssystemets Master Data. Kanske ni står inför beslutet att investera miljontals kronor i ett nytt affärssystem och då skall vi väl inte stoppa in gammal Master Data?

Ni kommer att erbjudas av era leverantörer att migrera över er nuvarande Master Data till det nya affärssystemet, utan att ifrågasätta om denna stödjer framtida digitala affärer.

Detta fungerar inte längre, nu är det dags att sätta ner foten rejält och förbereda nästa affärssystemsprojekt på ett helt nytt sätt. Om Master Data inte är organiserad, berikad och designad för digitala affärer, är det stor risk att investeringen i affärssystemet inte ger det lyft som är tänkt

Första strategin blir att ta kontroll över hur framtida digitala affär ska stödjas av Master Data i världsklass. Detta bör göras minst 6–12 månader, innan ni startar upp ett affärssystemsprojekt.

Ta reda på vilka nya krav era digitala kunder ställer på dina produkters förmågor och prestanda, när de blir utsatta för en allt snabbare digital benchmarking. Det vi hittills sett kring olika prisjämförelsesidor är inget mot det som kommer framöver. Nya digitala AI robotar kommer att ta över och vägleda vilken produkt som passar exakt mitt köpbehov.  

Dessa AI-robotar kommer kunna matcha fram produktens prestanda ännu mer exakt utifrån, region, plats, köpare, syfte eller andra preferenser. Är inte er produktdata öppen, transparent och tillgänglig 24/7 via nätet, så kommer er produkt helt enkelt att sorteras bort, hur bra den än må vara. 

Så ta kontroll över er Master Data, så ni inte missar er nästa digitala affär.   

Addchain är er affärspartner för att etablera en Master Data strategi och därmed även att lyckas med ditt nästa affärssystemsprojekt på kortast tid och till bäst kostnad.   

Ta kontakt med vår Master Data guru @Johan Falk och förhör dig om att genomföra en Master Data hälsokontroll.  

Tips från coachen:  

Står ni inför ett kommande affärssystemsprojekt? Stanna upp direkt, reflektera har vi koll på Master Data delen?

Befinner ni er i ett affärsystemsprojekt, så även här är mitt tips, att ifrågasätta om Master Data får den omsorg den förtjänar för att stödja kommande digitala affärer.

Är det inte dags att göra en Master Data hälsokontroll? Så att även ni blir en Mästare på Master Data.