Artikel 2 – Gör din Master Data transparent och öka kundupplevelsen

I en allt mer digitaliserad värld, blir transparens allt viktigare, era kunder vill veta betydligt mer direkt i köpögonblicket kring den vara eller tjänst man söker efter. Det räcker inte bara med en enkel produktbild, nu krävs det produktbilder i 3D, som går att rotera och placeras in i sitt sammanhang. Detta innebär att vi behöver synliggöra allt mer av produktens egenskaper och prestanda tillsammans med en allt mer öppen och jämförbar prissättning. Vi måste helt enkelt bevisa betydligt mer, till exempel att produkten är tillverkad på ett säkert sätt och med sunda mänskliga rättigheter. 

   Våra kunder förväntar sig en allt mer personlig upplevelse, vilket ställer allt mer krav att vi kan beskriva en produkts prestanda. Saknas det jag eftersöker efter, lämnar jag sidan och letar någon annanstans.

Har du denna Master Data information i ditt affärssystem idag? Handen på hjärtat – Har du många dubbletter av kunder i ditt system?  Hur många felaktiga adresser finns i ditt system? Hur många kontaktpersoner är felaktiga? Hur många artiklar har bristande produktdata?

Är det inte dags att börja på att fundera på att införa Master Data 2.0 och förbereda er affärsmodell för en allt mer digital affär? Kanske läge att ta kontroll över detta innan ni startar upp ert nästa affärssystemsprojekt?

Addchain är er affärspartner för att etablera en Master Data strategi och därmed även att lyckas med ditt nästa affärssystemsprojekt på kortast tid och till bäst kostnad.  

Ta kontakt med vår Master Data guru @Johan Falk och förhör dig om att genomföra en Master Data hälsokontroll. 

Tips från coachen: 

Samla ihop ett gäng på företaget betrakta er egen hemsida? Får ni adekvat och tydlig produktinformation? Var kritiskt i bedömning

Leta upp ett par hemsidor som ni tycker är bäst i klassen, vad skulle det innebära att förflytta sig till denna nivå, i form av engagemang, tid, kostnad och masterdata uppdatering