Artikel 1 Är Master Data bara något tråkigt och administrativt eller driver det på nya affärsmöjligheter?

Vi lever i en tid då många verksamheter håller på att ställa om sina affärsmodeller och inom visa branscher har detta genomförts på bara ett antal år.  

Den digitala innovationen fortsätter med gigantiska steg i bransch efter bransch. Vissa branscher blir framgångsrika och andra blir det inte.  

Vilka är då skillnaderna mellan de som lyckas och de som inte lyckas?

Till stor del handlar det om den kraft man lägger i innovationsarbetet kring att utveckla sin affärsmodell som gör att man möter sina kunder på nya digitala platser. Mycket handlar om att ladda varje produkt med ny information, för att kunna konkurrera och överleva på en allt mer global marknad.  

Hur kommer nu Master Data in i detta?  

Kanske inte så svårt att lista ut, då allt handlar om vilken koll man har på sina kunder, leverantörer och produkter som gör det möjligt att digitalisera sin affär.  

Idag är det allt för många företag som inte ser kopplingen mellan sin digitala affärsstrategi och den Master Data man besitter i sitt affärssystem. Troligen har man haft sitt affärssystem i mer än 5 år, vilket då innebär att Master Data setupen bygger på en helt annan affärsmodell än den som den nya affärsmodellen måste stödja. 

I en serie av artiklar tänker vi lyfta fram behovet av rätt Master Data i sitt affärssystem. Addchain är er affärspartner för att etablera en Master Data strategi och därmed även att lyckas med ditt nästa affärssystem-projekt på kortast tid och till bäst kostnad.  

Ta kontakt med vår Master Data guru Johan Falk och förhör dig om att genomföra en Master Data hälsokontroll. 

Tips från coachen:  

Genomför en Master Data hälsokontroll, skapa en samsyn med företagets affärsplan och IT-karta Identifiera vilka dilemman som existerar i era processer p.g.a. bristande Master Data kvalitet