Aktuellt inom affärssystem

På sista tiden har man kunnat läsa artiklar och inlägg om risker med affärssystemsprojekt relaterat till brist på kompetens inom affärssystem eller att man på kundsidan underskattar omfattning och komplexitet i ett affärsystemsprojekt (se t.ex. Herbert Nathan & Co ERP blogg). I vår verksamhet ser vi många exempel på detta och att affärssystemsprojekt misslyckas i att uppnå uppsatta förväntningar och budgetar.

Anledningen är oftast att man på kundsidan går in i projektet med fel förutsättningar; för högt ställda mål, otydlig beställning och upphandling av leverantören, underskattad arbetsbelastning på kundsidan samt bristande engagemang och eller förståelse från ledningen. Många gånger förväntas leverantören implementera ett modernt affärssystem som i alla väsentligt efterliknar kundens befintliga system utan att först utvärdera sina interna processer och därefter utnyttja den funktionalitet som det nya systemet erbjuder.

Med dagens molnbaserade affärssystem minskar möjligheten att anpassa affärssystemet efter kundens önskemål och behovet av intern förändringsledning och anpassning efter den nya funktionaliteten i systemet ökar. Här vill vi på ADDCHAIN bistå kunden i den processen för att åstadkomma en bra slutlösning för kunden genom att bidra med kompetens inom projektledning, förändringsledning och IT-strategi.