AFFÄRSSYSTEM

De flesta moderna affärssystem erbjuder idag molnbaserade lösningar med rik funktionalitet och möjlighet att knyta ihop flera funktioner som affärssystem, CRM, BI och Officeapplikationer. Även för mindre företag kan man skapa mycket kompetenta lösningar.

Moderna affärssystem uppgraderas mer frekvent vilket ger mindre utrymme för kundspecifika anpassningar av systemet. Detta innebär ett standardiserat affärssystem med tilläggslösningar och integrerade sidosystem för att stötta verksamhetens behov. Detta ställer i sin tur krav på en förändrad IT-strategi och integrationsplattform samt ett medvetet förändringsarbete under projektet.

För att lyckas krävs mycket arbete på kundsidan med rätt förberedelser och rätt kompetens före och under projektgenomförandet. Här kan Addchain bidra med erfarenhet samt att tillföra den kompetens som krävs inom förändringsledning, projektledning och strategi. Addchain har mångårig erfarenhet

av affärssystem, i huvudsak Microsoft Dynamics 365.

Rätt genomfört blir införandet av ett modernt affärssystem

en viktig del i företagets digitalisering.

RÅDGIVNING

Större förändringsprojekt som t.ex. affärssystemsprojekt innebär ofta en stor förändring för ett företag och innebär ofta ett tydligt vägval.

LÄS MER
AFFÄRSSYSTEM

De flesta moderna affärssystem erbjuder idag molnbaserade lösningar med rik funktionalitet och möjlighet att knyta ihop flera funktioner som affärssystem, CRM, BI och Officeapplikationer.

LÄS MER
PROJEKTLEDNING

Större förändringsprojekt som t.ex. affärssystemsprojekt innebär en stor utmaning och ställer höga krav på den egna organisationen.

LÄS MER
ÖVRIGA TJÄNSTER

Senior Advisor
Coachning
QA

LÄS MER

ADDCHAIN SVARAR PÅ DINA FRÅGOR