Addchain utökar nu sin kapacitet inom Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Behovet ökar hos våra kunder av kompetens inom framför allt Microsofts affärssystem. Med Microsofts nya molnbaserade affärssystem ökar möjligheten att driva merparten av implementationsprojekten på kundsidan. För att kunna tillföra specifik kompetens inom Dynamics 365 utökar Addchain sin kapacitet inom projektledning, förändringsledning och applikation för att kunna stärkta upp kundens eget projektteam. Vår nya medarbetare Niklas Breisner kommer bidra med sin erfarenhet som lösningsarkitekt och applikationskonsult inom Dynamics 365. Vi ser fram emot ett spännande samarbete med befintliga och nya kunder.

Välkommen Niklas

Vi välkomnar Niklas Breiser som ny medarbetare på Addchain. Niklas har en gedigen erfarenhet som konsult och lösningsarkitekt inom Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Niklas kommer i rollen som Senior Consultant arbeta i våra kundprojekt där han kommer bidra med sin erfarenhet för att stärka upp kundens kompetens i affärssystemsprojekt. Med den kompetens som Niklas tillför kommer vi erbjuda utökat stöd kring applikationen och möjlighet att hjälpa kunden driva projektet på egen hand i större utsträckning.

Addchain besöker Forum Affärssystem & HR

Igår besökte vi Forum Affärssystem & HR i Göteborg. Flera av marknadens största affärssystem och partner var representerade på mässan. Vi tar med oss mycket tankar och idéer om automatisering och effektivisering i moderna affärssystem där utvecklingen går fort inom AI och machine learning. De moderna affärssystemen utvecklas snabbt och tar höjd för ny funktionalitet inom dessa områden. Av denna anledning kommer affärssystemen uppgraderas mer frekvent än tidigare. Tekniken kommer därför vara tillgängliga men det kommer ligga på kunden att definiera hur deras processer kan effektiviseras och i vilken omfattning. Här kan vi som oberoende konsulter bidra på kundsidan.  

Varför går affärssystemsprojekt fel?

Vi har den senaste tiden arbetat med flera kunder som upplevt stora problem med sina affärssystemsprojekt. Alltifrån att man är missnöjd med den systemlösning som man fått levererad till att systemet inte alls levererar det verksamhetsstöd som utlovats. Många kunder upplever att affärssystemsprojektet blev större, dyrare och tagit mer tid än vad man förväntat sig. Alla bolag är olika men de flesta problem som uppstår i affärsystemsprojekt har samma grundorsaker.     Vad går fel   Upphandling Systemval: Det är vanligt med bister i denna fråga. Det är viktig att hitta rätt system för företagets storlek och den bransch bolaget verkar i Leverantörsval: Leverantören som

Aktuellt inom affärssystem

På sista tiden har man kunnat läsa artiklar och inlägg om risker med affärssystemsprojekt relaterat till brist på kompetens inom affärssystem eller att man på kundsidan underskattar omfattning och komplexitet i ett affärsystemsprojekt (se t.ex. Herbert Nathan & Co ERP blogg). I vår verksamhet ser vi många exempel på detta och att affärssystemsprojekt misslyckas i att uppnå uppsatta förväntningar och budgetar. Anledningen är oftast att man på kundsidan går in i projektet med fel förutsättningar; för högt ställda mål, otydlig beställning och upphandling av leverantören, underskattad arbetsbelastning på kundsidan samt bristande engagemang och eller förståelse från ledningen. Många gånger förväntas leverantören

Hur påverkar ett molnbaserat affärssystem integrationskartan

Dagens molnbaserade affärssystem kommer påverka hur företag behöver definiera sin systemkarta. Behoven av att integrera olika system finns kvar och ofta landar man i en hybridlösning med integrationer mellan molnbaserade system och lokala installationer av t.ex. produktionssystem, mätsystem etc. Trenden går mot mer standardiserade affärssystem där anpassningar blir svårare att genomföra och underhålla. Detta gör att man behöver hitta tilläggslösningar i form av specifika branschlösningar eller speciallösningar som integreras mot affärssystemet. Detta gör att man får en flexibel systemkarta där de olika systemen kan utvecklas och uppgraderas oberoende av varandra. Det kräver dock att man ser över sin integrationsstrategi och hela

Varför man har behov av extern kompetens vid affärssystemsprojekt

Vid större projekt inom digitalisering, IT eller affärssystem finns tre råd att följa: Välj ett system som stödjer er verksamhet Välj en partner som har erfarenhet av er bransch Ta in extern projektkompetens   Varför ska man ta in extern kompetens Det finns tre huvudsakliga anledningar: Den kompetens som krävs för att leda och genomföra ett affärsystemsprojekt eller större digitaliseringsprojekt finns inte alltid i den egna organisationen eller kan den behöva kompletteras med kompetens specifik för det område man vill implementera. En extern resurs med rätt erfarenhet kan vägleda kunden genom projektet för att undvika de fallgropar som är vanliga i den