Addchain utökar nu sin kapacitet inom Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.

Behovet ökar hos våra kunder av kompetens inom framför allt Microsofts affärssystem. Med Microsofts nya molnbaserade affärssystem ökar möjligheten att driva merparten av implementationsprojekten på kundsidan. För att kunna tillföra specifik kompetens inom Dynamics 365 utökar Addchain sin kapacitet inom projektledning, förändringsledning och applikation för att kunna stärkta upp kundens eget projektteam.

Vår nya medarbetare Niklas Breisner kommer bidra med sin erfarenhet som lösningsarkitekt och applikationskonsult inom Dynamics 365.

Vi ser fram emot ett spännande samarbete med befintliga och nya kunder.