Addchain besöker Forum Affärssystem & HR

Igår besökte vi Forum Affärssystem & HR i Göteborg. Flera av marknadens största affärssystem och partner var representerade på mässan.

Vi tar med oss mycket tankar och idéer om automatisering och effektivisering i moderna affärssystem där utvecklingen går fort inom AI och machine learning.

De moderna affärssystemen utvecklas snabbt och tar höjd för ny funktionalitet inom dessa områden. Av denna anledning kommer affärssystemen uppgraderas mer frekvent än tidigare. Tekniken kommer därför vara tillgängliga men det kommer ligga på kunden att definiera hur deras processer kan effektiviseras och i vilken omfattning. Här kan vi som oberoende konsulter bidra på kundsidan.