Projektledning
Affärssystem


Addchain har lång erfarenhet av projektledning av
affärssystemsprojekt och att tillföra den kompetens
som behövs på kundsidan för att komplettera kundens
egen organisation under projekttiden.


LÄS MER

Change
Management


Större förändringsprojekt ställer krav på Change Management i form av processförändringar, organisationsförändringar eller strukturförändringar för att ge önskad effekt.


LÄS MER

Interim
Management


Står ni inför större förändringar inom IT eller digitalisering där företaget ställs inför strategiska vägval? För att underlätta dessa vägval kan den interna organisationen behöva stärkas upp.


LÄS MER

VI ÄR ADDCHAIN

OBEROENDE KONSULTBOLAG

Med samlad kompetens och erfarenhet av att leda större förändringsprojekt inom affärssystem, IT och organisationsförändring.

KOMPETENS INOM FÖRÄNDRINGSPROCESS

För att lyckas i större förändringsprocesser krävs rätt förberedelser och rätt kompetens under projektgenomförandet. Vi kan bidra genom att tillföra den kompetens som behövs.

VIKTIG LÄNK MELLAN KUND OCH LEVERANTÖR

Vi tillför den kompetens som behövs inom förändringsledning, projektledning och upphandling samt fungerar som en länk mellan kundföretaget och leverantören.

Vår vision


Addchain ska som oberoende konsult hjälpa kunden att uppnå sina visioner genom väldefinierade förändringsprojekt, tillföra rätt kompetens och utmana givna sanningar utifrån ett digitalt perspektiv. 

VILKEN UTMANING STÅR NI INFÖR?

 

DIGITALISERING – vad innebär det för oss?

AFFÄRSSYSTEM – är vi redo för ett affärssystem i molnet?

Hur kommer framtida krav påverka vår IT-STRATEGI?

Har vi den KOMPETENS som behövs för att genomföra ett digitalt förändringsprojekt?